İndirim Yüzdesi Tanımları

İndirim Yüzdesi Tanımları
Adisyonlara sadece belirlediğimiz yüzdesel indirimlerin uygulanmasını istiyorsak İndirim Yüzdesi Tanımlarından tanımlayabilirsiniz.
  1. 1.
    Otel programı içerisinden Pos modülüne geliniz. Tanımlar > İndirim Yüzdesi Tanımlarına tıklayınız. Liste üzerinde bulunan + simgesine tıklayınız.
  2. 2.
    Tanımlamak istediğiniz indirim oranını başında yüzde işareti olmadan yazınız.
  3. 3.
    Liste üzerinde bulunan kaydet simgesine tıklayınız.
Pos > Tanımlar > Pos Garson Grup Konfigürasyonuna tıklayınız. İndirim Sadece Listeden Seçilebilir aktif ediniz.