Pos Ürün Satış Detayları

Pos Ürün Satış Detayları

Adisyon içerisinde bulunan ürünlere Pos Ürün Satış Detayları listesinden erişim sağlayabilirsiniz. Ürün grubu veya ürün kartlarına ilgili alanın yanında bulunan liste simgesine tıklayarak erişim sağlanabilmektedir. Adisyonlar liste üzerinde POS Adisyon ID göre renklendirilmiştir.

Last updated