Pos Ürün Satış Reçete Detayları

Pos Ürün Satış Reçete Detayları

Tarih aralığı vererek ürünlerin tüketilen miktarları, maliyet ve tüketim bilgilerini kontrol ettiğimiz ekrandır.

Last updated