Comment on page

Kasayı Kapat

Kasayı Kapat
Mesai bitişlerinde çalışanlar kasa kapat diyerek kasayı kapatabilir.
1.Garson ve Mutfak
1.1. Garson
Garsonun mutfaktan beklediği siparişleri görüntüleyebildiği ekrandır.
1.2. Mutfak
Mutfağın hazırlaması gereken siparişleri görüntülediği ekrandır. Mutfak hazırlamaya başladığı siparişe Başlandı veya Tamamlandı olarak işaretleyebilir. Print sütunu altında bulunan yazıcı simgesine tıklayarak adisyon yazdırılabilir.
1.3. Şifre Değiştir
Kullanıcıların Pos Şifrelerini değiştirebildikleri ekrandır.