Pos Ürün Satış Günlük Toplamları

Pos Ürün Satış Günlük Toplamları

Tarih aralığı vererek Pos satışları maliyet ve kar karşılaştırılmalarını kontrol ettiğimiz ekrandır.

Last updated