Ürün Ek Özellikleri

Ürün Ek Özellikleri

Ürünler için ek özellikler tanımlayabilirsiniz.

  • Otel programı içerisinden Pos> Gelişmiş Ürün Tanımları >Ürün Ek Özellikleri ’ne tıklayınız.

  • Liste üzerinde bulunan + simgesine tıklayınız.

  • Ürün adı veya ürün grubu yazınız.

  • Kaydediniz.

Last updated