Pos Departman Konfigürasyonu

Pos Departman Konfigürasyonu Departman Konfigürasyonu Kullanımı

Satış yapılan departmanlar üzerinde, isteğe göre işlem kısıtlamaları ya da izinleri departman konfigürasyondan sağlamaktadır.

Departman Konfigürasyonundaki parametrelerin işlevleri

Direkt Sipariş: Tesis self servis ya da masasız olarak çalışıyor ise parametrelerden Direkt Sipariş (masasız mod) aktif edilir. Bu durumda POS programı direk menü ekranından açılır.

Direkt olarak satış ekranı açılmaktadır. Bu şekilde hızlı satış yapabilir.

Kredi Kartı, Nakit Ödeme, Ticket, Havale ödeme aktif parametreleri satış yapılan departmandan ödeme alınabilmesi ya da alınamamasını sağlamaktadır. İlgili parametreleri kapatıldığı takdirde istenilmeyen ödeme departmanlarından tahsilat alınmaz.

Oda Hesabı Aktif: Tesiste konaklayan misafirlerin folyo hesabına işlemin kapatılmasını sağlar.

Yazdır Aktif: Adisyon butonunun gelmesini ve yazdırmasını sağlar.

İndirim Aktif: Departman içerisinde adisyona indirim yapılabilmesini sağlar.

Satır Fiyatı Değiştir: Ürünün satır fiyatını değiştirmesini sağlar.

Detaylı Masa Görünümü: Detaylı görünüm açıldığında, masa gösteriminde, masa no, adisyon no, garson, kişi bilgileri görüntülenebilir.

Cari Hesap Aktif: Açılan masaların harcamalarını cari hesaba atmak istenirse cari hesap aktif parametresini aktif edilir.

İptal / İkram / Zayi Aktif: Pos içerisinde ürünleri iptal, ikram, zayi işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Raporları Açarken Şifre Sor: Raporlar menüsüne giriş yaparken yetkili kullanıcının şifre kontrolü sağlanır. Aksi takdirde raporların görüntülenmesi engellenir.

Parçalı Ödeme Aktif: Adisyon içerisinde ürün seçimi yaparak parçalı ödeme alınacaksa veya tutar bazlı adisyon parçalı şekilde ödenecekse ilgili parametre aktif edilir. İçerisinde Böl ve Öde, Ödemeyi al ama masayı kapatma gibi işlemleri de yanında getirmektedir.

Kaydet Aktif: Sipariş butonunu gözükmesini ve ilgili butona tıklanıldığın da sipariş fişi çıkmasını sağlar.

Fiyat Değiştirme Aktif: Ürün fiyat değiştirme işlemi yapılmasını sağlamaktadır.

Çek Kapatıldığında Yazdır: Adisyonun ödemesi alınıp kapandığında tekrardan adisyon yazdırılmasını sağlar.

Otomatik Masa Yenile: Adisyon içerisinde ya da masa açılıp kapanmalarda manuel olarak sayfanın yenilenmesine gerek kalmaz. İlgili parametre otomatik yenileyip işlemleri ekrana yansıtır.

Mola Al: Personellerin sistem üzerinden mola taleplerini oluşturabilmesi için Mola Al butonun gözükmesini sağlayan parametredir.

Ödeme Değiştiğinde Adisyonu Yaz: Kapanmış bir adisyonun ödeme tipini değiştirildiği takdirde revize edilip yeni bir adisyonun yazdırmasını sağlamaktadır.

Servis Aktif: Satış yapılan departman içerisinde servis tutarı butonlarının görünmesini sağlamaktadır.

Kişi Sayısı Zorunlu: Masa açarken kişi sayısını girilmesiniz zorunlu hale getirir. Sitem tarafından uyarı çıkar. Kişi sayısı tanımlanmadığı takdirde masa açılmasına izin verilmez.

. Yazdırılan Adisyonu Kilitle: Masa içerisinde adisyon yazdırıldığı takdirde farklı bir işlem yapılmasına izin verilmez.

Cari Hesaba Kapatılırken Yazdır: Cari hesaba kapanan adisyonu yazdırmayı sağlamaktadır.

Adisyonu Doğrudan Odaya Kapat: İlgili parametre aktif edildiğinde Oda hesabına bir adisyon kapatırken hangi kişinin folyosuna kapatılacağını sormayıp direkt olarak oda hesabına kapatmaktadır.

Last updated