Pos Ürün Fişleri

Pos Ürün Fişleri

  1. Sarf edilecek ürünlerin tüketimi takip etmek isteyen tesisler manuel fiş oluşturabilir.

    Otel programı içerisinden POS> Pos Ürün Fişleri tıklayınız.

  2. Liste üzerinde bulunan + simgesine tıklayınız.(2)

  3. Departman ve Pos Kat seçimi yapınız.

  4. Liste üzerinde bulunan + simgesine tıklayınız.

  5. Ürün seçimi yapıp ilgili alanları doldurunuz.

  6. Kaydediniz.

Last updated