Pos Ürün Fişleri

Pos Ürün Fişleri
 1. 1.
  Sarf edilecek ürünlerin tüketimi takip etmek isteyen tesisler manuel fiş oluşturabilir.
  Otel programı içerisinden POS> Pos Ürün Fişleri tıklayınız.
 2. 2.
  Liste üzerinde bulunan + simgesine tıklayınız.(2)
 3. 3.
  Departman ve Pos Kat seçimi yapınız.
 4. 4.
  Liste üzerinde bulunan + simgesine tıklayınız.
 5. 5.
  Ürün seçimi yapıp ilgili alanları doldurunuz.
 6. 6.
  Kaydediniz.
Last modified 2mo ago