Comment on page

Ürün Ek Özellikleri

Ürün Ek Özellikleri

Ürünler için ek özellikler tanımlayabilirsiniz.
  • Otel programı içerisinden Pos> Gelişmiş Ürün Tanımları >Ürün Ek Özellikleri ’ne tıklayınız.
  • Liste üzerinde bulunan + simgesine tıklayınız.
  • Ürün adı veya ürün grubu yazınız.
  • Kaydediniz.