Menü Parametreleri

Departmanlarda bazı işlemlerin yapılmasına izin vermek ya da engellemek için kapatılan ya da aktif edilen parametrelerdir. Örnek olarak fatura kesilmesini istenilmiyor ise ya da POS tarafında gün sonu alınması istenmiyor ise POS Departman Konfigürasyonu=> Menü Parametreleri içerisinden ilgili butonlar düzenlenir.

Fatura Aktif: Departman içinden fatura kesilmesini sağlamaktadır.

Mutfak Ekranı: Siparişler mutfak ekranından kontrol edilebilir, yeni düşen siparişler ise melodi ile kullanıcıları uyarmaktadır.

Hızlı Marş Butonları: Hızlı Marş Butonları ile işaretlenmiş olan alanda ürünleri marş edebilir ve kişi seçimi yapılan ürünleri hızlı bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlamaktadır.

Tarayıcıdan Yazdırma Aktif: Adisyon ayrıca tarayıcı üzerinden de yazıcı seçerek yazdırılabilir.

Kapalı Çek Aktif: Kapanmış adisyonları görüntülenebileceği ekrandır. Kapalı Çek Çağır ekranından adisyonu iptal/ikram/zayi yapabilir, ödeme tipini değiştirebilir ve adisyonu tekrardan yazdırılabilir.

Garson Hasılat Raporu: Departman üzerinde Garson Hasılat Raporunu görüntülenebilmesini sağlamaktadır.

Kasa Kapatma Aktif: Personellerin kendi kasasını kapatabilmesini sağlamaktadır.

Adisyon Numarası Sor: Adisyon yazılırken evrak numarası sormaktadır.

Kapalı Çekte Ödeme Değiştir: Kapanan adisyonun, “Kapalı Çek Çağır” da ödemesinin değiştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Garson Ekranı: Garsonların mutfaktan beklediği siparişlerin görüntüleneceği ekranıdır.

Gün Sonu Aktif: Otel programından bağımsız olarak gün sonu alınabilmesini sağlamaktadır.

Paket Sipariş Takip Ekranı: Dijital menü ve diğer entegre firmalar üzerinden gelen siparişleri görüntülenmesini sağlayan ekrandır. Parametre açılarak ekranın görüntülenmesi sağlanmaktadır.

İmza: Dijital imza alabilmenizi olanak sağlar.

Belge Türü Aktif: Adisyon yazdırılırken belge türünü sormaktadır.

Kapalı Çek Yazdır: Kapanan bir adisyonu tekrardan Kapalı Çek Çağır ekranından yazdırabilmesini sağlamaktadır.

Otomatik Servis Tutarı: Masa açılırken servis tutarını direkt olarak masa içerisine işlemesini sağlar. Otomatik Servis Yüzdesi: Masa açılırken servis yüzdesini direkt olarak masa içerisine işlemesini sağlar.

Grup Hotel Hesap Kapatma Aktif: Tesis Grup otel olarak çalışıyor ise tanımlamalar yapıldıktan sonra farklı oteli misafir folyolarına direkt olarak hesaba kapatılmasını sağlamaktadır.

Her işlemde Şifre Sor : Pos programı içerisinde yapılan tüm işlemlerden sonra garson ya da kasiyer şifresini tekrardan sormaktadır. Kasiyer kullanıcılarında bu işlem yapılmasın sadece örneğin garsonda olsun istenir ise Kasiyer ve Garson tanımlarında ilgili kasiyer kullanıcıların Kasiyer butonu aktif edilmelidir.

Özel Masa Dizaynı Aktif : Özel masa dizaynını aktif edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu parametre aktif edildikten sonra masaların XPOS ve YPOS değerlerini yazarak tasarımı özelleştirilebilir.

Last updated